GGD-NW Veluwe

En nog een WordPress site

Begeleid wonen en beschermd wonen: wat zijn de mogelijkheden?

De termen begeleid wonen en beschermd wonen worden vaak door elkaar gebruikt. Maar eigenlijk zijn dit twee verschillende dingen. Daarnaast is er ook nog begeleid wonen plus, weer een andere optie om gebruik van te maken. Al deze opties zijn bedoeld om mensen met een beperking toch een zelfstandig leven te kunnen geven. En dat zonder dat ze de zorg tekort komen die ze nodig hebben. Lees hier verder over de betekenissen van deze drie woonsituaties.

Wat is begeleid wonen?

Begeleid wonen wordt ook wel omschreven als begeleid zelfstandig wonen. Het is een oplossing voor mensen die vanwege psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen en de meest zelfstandige optie die je tot je beschikking hebt. Het valt onder de ambulante zorg, want de zorgverleners komen op bepaalde tijden naar je toe. Daarbij is het extramurale zorg wat betekent dat je niet in een instelling woont, maar in je eigen appartement of woning. Je krijgt regelmatig begeleiding aan huis, maar niet alle zorg wordt thuis gegeven. Het is mogelijk dat je voor bepaalde behandelingen of gesprekken naar de zorginstelling moet.

Wat is beschermd wonen?

Het is mogelijk dat een begeleide situatie voor jou niet voldoende ondersteuning biedt en dan is beschermd wonen een optie. Dat betekent dat de zorgverlener op gezette tijden bij je langs komt en ook altijd oproepbaar of aanwezig is. Voorheen was het vaak zo dat je dan bij je zorgverlener moest wonen, maar tegenwoordig zijn deze twee meestal gescheiden en blijft je zelfstandigheid bewaard. Beschermd wonen is dus anders dan begeleid wonen, omdat je meer 1 op 1 begeleiding krijgt en er 24/7 iemand beschikbaar is als je dat nodig hebt.

Wat is begeleid wonen plus?

Er is ook een gulden tussenweg en dat wordt begeleid wonen plus genoemd. Dit is in het leven geroepen door een aantal gemeenten die vinden dat het verschil tussen beide woonsituaties te groot was. Zou je bijvoorbeeld van begeleid- naar beschermd wonen (of andersom) willen doorstromen, dan is deze overstap erg groot. Door voor deze plus optie te kiezen verlies je niet te veel van je zelfstandigheid of wordt er juist niet van je verwacht om te zelfstandig te zijn in één keer.

Sovak kleurt levens.

Omklapwoningen

Een uitstekende optie zijn de omklapwoningen. Deze woningen zijn bedoeld om de stap van de beschermde- naar de begeleide situatie gemakkelijker te maken. Dit zijn woningen waarin je eerst beschermd kunt wonen en als je dan meer zelfstandigheid zoekt kan het worden omgezet in een begeleide woning. Je hoeft dan niet te verhuizen en krijgt toch de zorg die bij je past. Helaas zijn omklapwoningen niet overal beschikbaar.

Wil je hier meer over weten, dan doe je navraag bij je gemeente. Deze zal dan een gesprek inplannen waar alles wordt besproken en waar de beste optie wordt aangewezen. Aan de hand van dat gesprek wordt bepaald of je in aanmerking komt en waarvoor. Wat ook de keuze: zelfstandig leven blijft op deze manier voor veel mensen een realiteit.