GGD-NW Veluwe

En nog een WordPress site

Welke BHV-opleiding zoek je?

Tegenwoordig is het een gegeven dat we veilig dienen te werken. Er geldt een wettelijke verplichting voor werkgevers om hun werknemers een beschermde omgeving te bieden. Steeds vaker nemen werkgevers echter het initiatief om hiertoe over te gaan.

Bedrijfshulpverlening (BHV) valt niet meer weg te denken als onderdeel van onze bedrijfscultuur. De mate van organisatie wordt voor een groot gedeelte bepaald door een goede BHV-cursus. Het is dus van belang dat er een goede opleiding wordt gekozen. Hoe pak je dat het beste aan?

Motivatie bij het zoeken

Om te beginnen moet de vraag gesteld worden wat de veiligheid binnen je bedrijf precies behelst. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat de medewerkers snel en vaardig met een noodsituatie overweg kunnen? Dan zal de prijs van een cursus niet doorslaggevend zijn.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er alleen een basiskennis vereist is en dat je daarom zoekt naar een zo voordelig mogelijke cursus. In ieder geval dien je te reflecteren over het bewustzijn aangaande veiligheid binnen je organisatie. 

Aan de hand van je wensen en motivatie begin je met het zoeken naar een geschikte opleider. Er zijn vele spelers in het veld, dus het blijft een kwestie van goed selecteren.

Het belangrijkste is een gegarandeerd niveau van kwaliteit. De gevolgde opleiding dient er voor te zorgen dat de veiligheid binnen je organisatie wordt gewaarborgd. Bovendien is dat niet alleen goed voor de medewerkers, er zijn ook de wettelijke bepalingen die wat dat betreft leidend zijn.

BHV is al verplicht bij 1 werknemer. Het is dus zaak om goed op de hoogte te zijn van de regelgeving. Zorg er daarom ook goed voor dat je persoon voorzien is van BHV-herhaling.

Keuzevrijheid

Je bent in ieder geval vrij om te kiezen welke opleider de cursus verzorgt. Het is hierbij aanbevelenswaardig dat er een examen of toets aan verbonden is, zodat het ook zeker is dat de cursisten kunnen aantonen dat ze de cursus begrepen hebben. Dit kan tevens plaatsvinden bij een extern examinerings-bureau, waarbij een certificaat wordt afgegeven.

Er bestaan hiervoor geen wettelijke eisen, een certificaat is wat dat betreft niets anders dan een bewijs van deelname. Toch kun je op deze manier goed meten of de inhoud door de cursist beheerst wordt. Dit kan zich in de praktijk, wanneer zich er een calamiteit voordoet, gaan uit betalen.

Er bestaat voor de aanbieders van bhv-cursussen wel een keurmerk. Dit is uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Om dit keurmerk te verkrijgen moet er voldaan worden aan een aantal eisen. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij een BHV oefencentrum.

Zo worden de leeromgeving, kwaliteitszorg en de didactische kwaliteit van een opleider getoetst. Bovendien vinden er regelmatig controles en bedrijfsbezoeken plaats. Dit is in ieder geval een zekerheid wanneer je een opleiding zoekt.